+442080685699 RU

Select a Hotel for Urumqi

Sheraton Urumqi Hotel
669 Northern Youhao Road, Urumqi, XIN 830000 China
(86)(991) 699 9999
Select