+442080685699 RU

Beijing, Aloft Beijing, Haidian

Tower 2 No. 25 Yuanda Road, Haidian District, Beijing, CN11 100097 China
(86)(10) 8889 8000